Download Rekaman MP3 Ilmu Alqur’an ” Douroh Ma’had Albayinah Gresik”Kitab At Tafsir wal mufassiruun,kitab Fadhlul Islam,Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh,Asbabun Nuzul,Kitab Ilmun Nahwi fit Tafsir,Kitab Ushul Tafsir   Leave a comment

Bismillah

Dibawah ini file rekaman dauroh pada bulan Ramadhan 1430H/2009M di Ma’had Al Bayyinah – Gresik
Bagi yang ingin menyebarkan dipersilahkan tanpa dikomersilkan.

Materi: Asbabun Nuzul – Ustadz Abu Sufyan Al Musy

[SND]

 D ANZ 2009_08_23 Pembagian turunnya al quran-sbb turunnya al quran.mp3      13-Oct-2009 18:12 8.7M

[SND]

 D ANZ 2009_08_24 Manfaat mngetahui asbabun nuzul.mp3               13-Oct-2009 18:19 8.2M

[SND]

 D ANZ 2009_08_25 Lanjutan.mp3                          13-Oct-2009 18:19 7.5M

[SND]

 D ANZ 2009_08_26 Cara mengetahui dan bentuk penyampaian asbabun nuzul.mp3    13-Oct-2009 18:28 7.8M

[SND]

 D ANZ 2009_08_27 Bila rawi mengatakan makna yang berbeda ttg asbabun nuzul.mp3  13-Oct-2009 18:28 5.2M

[SND]

 D ANZ 2009_08_28 Banyak sebab tp ayat yang turun satu.mp3            13-Oct-2009 18:34 6.9M

[SND]

 D ANZ 2009_08_29 Dalil 4 gambaran.mp3                      13-Oct-2009 18:34 7.4M

[SND]

 D ANZ 2009_08_31 Lanjutan-Ayat yang turun banyak tp sebabnya satu.mp3      13-Oct-2009 18:34 6.7M

[SND]

 D ANZ 2009_09_01 Yang dipakai adalah keumuman lafadz ayat bukan sbb turunnya.mp3 13-Oct-2009 18:39 8.6M

 

Materi: Ilmun Nahwi Fit Tafsir – Ustadz Agus Su’aidi As Sidawy

[SND]

 D NT 2009_08_23 Kedudukan bahasa arab dlm tafsir.mp3               14-Oct-2009 18:14 8.5M

[SND]

 D NT 2009_08_24 Nahwu dan Irab dalam tafsir.mp3                 14-Oct-2009 18:14  11M

[SND]

 D NT 2009_08_29 Lafadznya dua yang diinginkan satu.mp3              14-Oct-2009 18:14 9.7M

[SND]

 D NT 2009_08_31 Lafadz Mudzakkar tp bermakna muannats.mp3            14-Oct-2009 18:21 8.3M

[SND]

 D NT 2009_09_05 Lafadz Muannats tp bermakna mudzakkar.mp3            14-Oct-2009 18:21  11M

[SND]

 D NT 2009_09_07 Permasalahan fiIl madhi dan mudhori dlm Al QurAn.mp3       14-Oct-2009 18:21 9.4M

Materi: At Tafsir wal Mufassiruun – Ustadz Abu ‘Amr As Sidawy

[SND]

 D TM 2009_08_23 Muqaddimah.mp3                          14-Oct-2009 18:36 5.2M

[SND]

 D TM 2009_08_24 Definisi tafsir dan tawil.mp3                  14-Oct-2009 18:36  12M

[SND]

 D TM 2009_08_25 Perbedaan antara tafsir dan tawil.mp3              14-Oct-2009 18:36 9.5M

[SND]

 D TM 2009_08_26.mp3                               14-Oct-2009 18:36  12M

[SND]

 D TM 2009_08_27.mp3                               14-Oct-2009 18:36 6.8M

[SND]

 D TM 2009_08_28.mp3                               14-Oct-2009 18:46 6.3M

[SND]

 D TM 2009_08_29 Al QurAn sbg sumber tafsir pada zaman shahabat.mp3        14-Oct-2009 18:46 9.9M

[SND]

 D TM 2009_08_30 Rasulullah sbg sumber tafsir pada zaman shahabat.mp3       14-Oct-2009 18:46 9.6M

[SND]

 D TM 2009_08_31 Pemalsuan atas nama Rasul.mp3                  14-Oct-2009 18:46 4.8M

[SND]

 D TM 2009_09_01 Bagaimana Sunnah menafsirkan Al QurAn.mp3            14-Oct-2009 18:46 9.8M

[SND]

 D TM 2009_09_02 Biografi Ibnu Abbas.mp3                     14-Oct-2009 18:54  11M

[SND]

 D TM 2009_09_03 Biografi Ibnu MasUd.mp3                     14-Oct-2009 18:54 3.5M

[SND]

 D TM 2009_09_03 Lanjutan - Biografi Ali bin Abi Thalib.mp3            14-Oct-2009 18:54 7.1M

[SND]

 D TM 2009_09_04 Biografi Ubay bin KaAb.mp3                    14-Oct-2009 18:54 4.4M

[SND]

 D TM 2009_09_05 Biografi SaId bin Jubair.mp3                   14-Oct-2009 18:54  10M

[SND]

 D TM 2009_09_06 Biografi Muhammad bin KaAb Al Kurodhzi.mp3            17-Oct-2009 18:42  11M

[SND]

 D TM 2009_09_07 Bab 3 Tafsir di zaman tadwin.mp3                 17-Oct-2009 18:42  13M

[SND]

 D TM 2009_09_08 Tafsir dengan akl .mp3                      17-Oct-2009 18:42 6.9M

[SND]

 D TM 2009_09_09 Contoh kitab tafsir dengan akal.mp3               17-Oct-2009 18:45 9.9M

Materi: Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh dalam Tafsir – Ustadz Abul Hasan As Sidawy

[SND]

 D UFQ 2009_08_23 Sumber pengambilan-Faedah mempelajari ushul fiqh.mp3      17-Oct-2009 18:52  10M

[SND]

 D UFQ 2009_08_24 Yang dibahas dlm ushul fiqh.mp3                 17-Oct-2009 18:52 8.3M

[SND]

 D UFQ 2009_08_25 Hukum2 taklifiyah.mp3                      17-Oct-2009 18:52 8.8M

[SND]

 D UFQ 2009_08_26 Beda ushul fiqh dgn qawaidul fiqh-al amru.mp3          17-Oct-2009 18:59 9.7M

[SND]

 D UFQ 2009_08_27 Makna2 yang menunjukkan perintah.mp3              17-Oct-2009 18:59 6.7M

[SND]

 D UFQ 2009_08_29 Apa yang ditunjukkan makna dari perintah.mp3          17-Oct-2009 18:59 8.2M

[SND]

 D UFQ 2009_08_30 Lanjutan-An nahyu.mp3                      17-Oct-2009 19:10  15M

[SND]

 D UFQ 2009_08_31 Al Umum.mp3                           17-Oct-2009 19:10 9.0M

[SND]

 D UFQ 2009_09_01 Lanjutan.mp3                          17-Oct-2009 19:10 8.1M

[SND]

 D UFQ 2009_09_03 Lanjutan-Al Khash.mp3                      17-Oct-2009 19:18 8.1M

[SND]

 D UFQ 2009_09_04 Lanjutan.mp3                          17-Oct-2009 19:18 8.5M

[SND]

 D UFQ 2009_09_05 Lanjutan-Al Mutlaq wal Muqayyad.mp3               17-Oct-2009 19:18  10M

[SND]

 D UFQ 2009_09_06 Al Mujmal wal Mubayyan.mp3                   17-Oct-2009 19:25 7.4M

[SND]

 D UFQ 2009_09_07 Kaidah 1 dan 2.mp3                       17-Oct-2009 19:25 8.0M

[SND]

 D UFQ 2009_09_08 Kaidah 3 dan 4.mp3                       17-Oct-2009 19:25  10M

[SND]

 D UFQ 2009_09_08 Kaidah 4 5 dan 6.mp3                      17-Oct-2009 19:31 9.8M

[SND]

 D UFQ 2009_09_09 Kaidah 7 dan 8.mp3                       17-Oct-2009 19:31 7.0M

[SND]

 D UFQ 2009_09_09 Kaidah 9 dan 10.mp3                       17-Oct-2009 19:31 6.5M

[SND]

 D UFQ 2009_09_10 Kaidah 11.mp3                          17-Oct-2009 19:35 8.9M

[SND]

 D UFQ 2009_09_10 Kaidah 12.mp3                          17-Oct-2009 19:35 4.4M

Materi: Ushul Tafsir – Ustadz Muhammad Afifuddin As Sidawy

[SND]

 D UT 2009_08_25 Muqaddimah.mp3                          17-Oct-2009 19:45  10M

[SND]

 D UT 2009_08_27 Muqaddimah-Definisi Al QurAn.mp3                 17-Oct-2009 19:45  14M

[SND]

 D UT 2009_09_01 Allah menjaga kemurnian Al QurAn.mp3               17-Oct-2009 19:45  13M

[SND]

 D UT 2009_09_02 Al QurAn sumber rujukan-Ayat pertama dan terakhir turun.mp3   17-Oct-2009 19:59  22M

[SND]

 D UT 2009_09_03 Nuzulul QurAn ibtida-iy wa sababiy.mp3              17-Oct-2009 19:59  17M

[SND]

 D UT 2009_09_05 Al Makki wal Madani.mp3                     17-Oct-2009 19:59 8.5M

[SND]

 D UT 2009_09_07 Lanjutan - Hikmah diturunkan berangsur-angsur.mp3        17-Oct-2009 20:12  16M

[SND]

 D UT 2009_09_08 At Tafsir.mp3                          17-Oct-2009 20:12  15M

[SND]

 D UT 2009_09_09 Lanjutan - Rujukan dlm menafsirkan Al QurAn.mp3         17-Oct-2009 20:12  17M

[SND]

 D UT 2009_09_10 Kesan saling bertentangan antara ayat.mp3            17-Oct-2009 20:18 9.1M

Kajian-kajian Umum:
1. Kajian Kitab Fadhlul Islam – Ustadz Muhammad Afifuddin As Sidawy

[SND]

 D FI 2009_08_24 Definisi Islam-Islam agama yang sempurna.mp3           13-Oct-2009 18:39 4.7M

[SND]

 D FI 2009_08_25 Keutamaan Islam dalam Al Maidah 3-Yunus 104-Al Hadid 28.mp3   13-Oct-2009 18:39 5.5M

[SND]

 D FI 2009_08_26 Islam amalannya lbh ringan pahalanya lbh besar.mp3        13-Oct-2009 18:46 5.4M

[SND]

 D FI 2009_08_27 Keutamaan islam dlm hadits Abu Hurairah.mp3           13-Oct-2009 18:46 5.2M

[SND]

 D FI 2009_09_01 Hadits Ubay bin KaAb dlm bab keutamaan islam.mp3         13-Oct-2009 18:46 6.1M

[SND]

 D FI 2009_09_02 Firman2 Allah ttg kewajiban berislam.mp3             13-Oct-2009 18:55 4.6M

[SND]

 D FI 2009_09_07 Hadits Aisyah dlm bab kewajiban berislam.mp3           13-Oct-2009 18:55 5.2M

[SND]

 D FI 2009_09_08 Hadits Hudzaifah dlm bab kewajiban berislam.mp3         13-Oct-2009 18:55 4.9M

2. Kajian Kitab Riyadhush Shalihin – Ustadz Agus Su’aidi As Sidawy

[SND]

 RS3 2009_08_28 Permasalahan binatang yang memakan kotoran.mp3          17-Oct-2009 20:23 5.0M

[SND]

 RS3 2009_08_29 Bab dilarang bertengkar didlm masjid.mp3             17-Oct-2009 20:23 3.9M

[SND]

 RS3 2009_08_30 Makruh memakan bawang jk ingin msk masjid.mp3           17-Oct-2009 20:26 2.6M

[SND]

 RS3 2009_09_04 Makruhnya ikhtiba-Haram bersumpah dgn nama mahluk.mp3       17-Oct-2009 20:27 4.0M

[SND]

 RS3 2009_09_05 Haram sumpah dusta-Berhenti dari sumpah.mp3            17-Oct-2009 20:27 3.7M

[SND]

 RS3 2009_09_06 Sumpah yang dimaafkan.mp3                     17-Oct-2009 20:27 3.2M

3. Other
a. Khutbah Jumat Selama Dauroh

[SND]

 KJ 2009_08_21 Beribadah kepada Allah sepanjang hidup.mp3             17-Oct-2009 20:18 4.4M

[SND]

 KJ 2009_08_28.mp3                                17-Oct-2009 20:18 4.1M

[SND]

 KJ 2009_09_04.mp3                                17-Oct-2009 20:23 5.1M

b. Materi selain kajian umum dan dauroh

[SND]

 D 2009_08_31 Hasad dan kisah terbunuhnya Utsman bin Affan.mp3          13-Oct-2009 18:12 6.8MD UQ Ceramah perpisahan.mp3

[SND]

Published Alahki http://ashthy.wordpress.com/2009/10/18/mp3-dauroh-ulumil-quran-mahad-al-bayyinah/

Iklan

Posted Juni 25, 2011 by Admin Ma'had Annashihah Cepu in Kajian Alqur'an

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: